Asselbergs Kinderfysiotherapie behandelt kinderen in de leeftijd van 0–18 jaar, die problemen hebben met het bewegend functioneren. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

Klanttevredenheidsonderzoek middels Qualiview.
Klik hier voor de volledige scorekaart.

score_26