Kinderfysiotherapie

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

 • De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen in ontwikkeling en de daarbij mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
 • Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut, heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut beschikt hierdoor over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen passend bij het kind in ontwikkeling.
 • De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies.
 • De kinderfysiotherapeut werkt volgens een behandelplan, indien nodig in overleg met andere disciplines zoals huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, ergotherapeut en orthopedagoog.
 • Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Voor herregistratie is een kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.
 • De kinderfysiotherapeut heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor kinderen van 0-18 jaar.

Behandelindicaties

De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt, kan in 4 hoofdgroepen worden verdeeld:

 • zuigelingen 0-2 jaar
 • peuters 2-4 jaar
 • schoolgaande kinderen 4-12 jaar
 • jongeren 12-18 jaar

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronische problematiek.

Voorbeelden van behandelindicaties zijn:

 • asymmetrische zuigeling / voorkeurshouding
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • prematuriteit
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • afwijkende spierspanning
 • spina bifida
 • spierziekten
 • syndromen (o.a. syndroom van Down)
 • CP cerebrale parese
 • plexus brachialisletsel
 • orthopedische afwijkingen
 • afwijkend looppatroon
 • sportblessures
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma
 • DCD developmatal coordination disorder
 • status na hersentrauma
 • pervasieve ontwikkelingsproblemen
 • houdingsproblemen
 • schrijfproblemen
 • incontinentie (urine en ontlasting)

Therapie

 • Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van het kind, met als doel de motorische ontwikkeling optimaal te stimuleren.
 • Bij een eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van ouders/verzorgers en kind. Tevens vindt observatie en onderzoek middels gestandaardiseerde testen plaats.
 • De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van het onderzoek met ouders/verzorgers en kind en stelt een behandelplan op met therapiedoelen en behandeltermijn.
 • Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie/bewegingstherapie welke is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.
 • Bij sport gerelateerde klachten wordt veelal gebruik gemaakt van spierversterkende oefentherapie, massage en medical taping.
 • De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en hulpvraag.
 • Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt o.a. bij zuigelingen en bij kinderen met een ernstige handicap. Een schriftelijke verwijzing van de arts is dan verplicht.