Verwijzing en vergoeding

 • Een huisarts, specialist of consultatiebureau/jeugdarts kan een kind naar de kinderfysiotherapeut verwijzen voor onderzoek en/of behandeling.
 • Ook zonder tussenkomst van een verwijzend arts kan een kind terecht bij de kinderfysiotherapeut. Echter bij een chronische indicatie of een behandeling aan huis is een verwijzing verplicht.
 • De kosten worden vergoed uit de basisverzekering en indien nodig uit de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering.
  De gemaakte kosten worden rechtstreeks digitaal gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
 • Voor specifieke vragen omtrent kinderfysiotherapeutische vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 • Bij een eerste consult neemt u de volgende gegevens van uw kind mee:
  • pasje van de zorgverzekering waarop polisnummer en BSN nummer vermeld staan
  • identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • eventuele verwijsbrief van de arts